Skip to main content

Sulfatidi

(modri sulfolipidi) kompleksnih lipidov, ki vsebujejo ostanek žveplove kisline; v vseh tkivih; sodelujejo pri konstrukciji mielinega ovoja živčnih vlaken.

1. Majhna medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-96 2. Prva pomoč. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedični slovar medicinskih izrazov. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1982-1984