Skip to main content

Stsintiskopiya

(hist; .. + Vr scintigrafija opazujejo skopeō šteje ;. radiostsintiskopiya sin) Postopek za preiskovanje porazdelitev radioaktivnih snovi v telesu (ali ločeno od telesa), ki ga proizvaja sliko na zaslonu pomočjo stacionarni detektor sevanja.

1. Majhna medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-96 2. Prva pomoč. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedični slovar medicinskih izrazov. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1982-1984