Skip to main content

Gematoparenhimatozny ovira

(zastarelo ;. Hemato- (heme) + parenhima.) cm. Histogemska pregrada.

1. Majhna medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-96 2. Prva pomoč. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedični slovar medicinskih izrazov. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1982-1984