Skip to main content

Buphthalmos

(buphthalmus; sk avtobus vol + ophthalmos očmi .. Syn goveje oko) skrajno gidroftalma.

1. Majhna medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-96 2. Prva pomoč. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedični slovar medicinskih izrazov. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1982-1984