Skip to main content

ANAKSIDAM

Legendarni Spartan kralj rodu Evripontidov, ki je vladal v VII. Sin Sin Zavkzidama. Ko so Anaksidame Messenians zapustil Peloponeza drugi zavrnjeni vojni z Spartan (Pausanius: 3; 7).

Vsi monarji sveta. - Akademik. 2009.