Skip to main content

AGIS i

Legendarni kralj družine Agid, ki je vladal v Laconia v XI stoletju. Sin sin Evrisfena. Agis je prikrajšal enakost helatov in jim naročil, da poklonijo Sparto. Tako so vsa druga plemena poslušala spartancev, razen Eleanse, ki so imeli v lasti Gelos. Eleanci so bili podani po vstaji. Vzeli so mesto, ki ga sile med vojno, in obsodil prebivalcev suženjstvu, z določenimi pridržki, da je lastnik slave ni dovoljeno niti, da naj ga osvobodi, ali prodajo v tujini. Ta vojna se je imenovala vojna proti heloti. Lahko rečemo, da so bili Agis in njegovi pomočniki tisti, ki so uvedli institut helot. Lacedaemonci so smatrali, da so heloti nekakšen državni suženj, imenovati določeno mesto bivanja in posebna dela (Strabo: 8; 5; 4).

Vsi monarji sveta. - Akademik. 2009.