Skip to main content

Izbira Urednika, 2018

Graham Still hrupa

. (NRK ;. Graham Steell, 1851-1942, angleški zdravnik) glej Graham Still je hrup. 1. Majhna medicinska enciklopedija. - M .: Medicinska enciklopedija. 1991-96 2. Prva pomoč. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1994 3. Enciklopedični slovar medicinskih izrazov. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1982-1984